Zgoda rodzica

Rodzic (opiekun prawny) ucznia, którego opowiadanie zostało uznane za jedno z najlepszych w województwie, musi pisemnie wyrazić zgodę na publikację pracy swojego dziecka w publikacji książkowej. Bez takiej zgody praca dziecka nie będzie opublikowana.

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Zgoda Rodzica (Konkurs z języka angielskiego)

Zgoda Rodzica (Konkurs z języka polskiego)

Województwo Pomorskie

Zgoda Rodzica (Konkurs – język angielski)

Zgoda Rodzica (Konkurs – język polski)

Województwo Mazowieckie

Zgoda Rodzica (Konkurs – język angielski)

Zgoda Rodzica (Konkurs – język polski)

Warszawa

Zgoda Rodzica (Konkurs – język angielski)

Zgoda Rodzica (Konkurs – język polski)

Województwo Łódzkie

Zgoda Rodzica (Konkurs – język angielski)

Zgoda Rodzica (Konkurs – język polski)

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Zgoda Rodzica (Konkurs – język angielski)

Zgoda Rodzica (Konkurs – język polski)

Zgodę należy wydrukować, wypełnić odpowiednie pola, podpisać i oddać nauczycielowi

Dziecko jest bardziej zainteresowane reakcją rodzica na swoje dokonanie lub niepowodzenie, niż samym dokonaniem.